miyukokubu
26歳乾燥肌青み色白
📍nagoya アパレルショップ店員 (24) 📸@i_am_mimuko (別垢/旅行記録用✈️)